Biżuteria skrzydła anioła znaczenie

Skrzydła anioła to bardzo ciekawy motyw na biżuterii, bardzo często wybierany przy kolczykach, łańcuszkach i bransoletach. Ich delikatność przyciąga oko, a nietuzinkowy kształt wprowadza w błoga nostalgię. Mimo pozytywnych odczuć w stosunku do anielskiego symbolu, nieczęsto historia tematyki skrzydeł jest nam znana. Chcąc poznać symbolikę anielskich skrzydeł, trzeba również zagłębić się w tematykę symbolu samego skrzydła.

Atrybut bogów

Historii motywu skrzydeł jako atrybutu bogów, należałoby szukać w Starożytnej Grecji. Mitologiczni bogowie greccy oraz wzorowani na nich rzymscy, byli głęboką związany z tym atrybutem. Najczęściej występował on wśród posłańców, zwiedzających, będących niejako pośrednikami między światem ludzkim a boskim. Za pierwowzór motywu anielskich skrzydeł, można by uznać grecką boginię zwycięstwa Nike. Była ona przedstawiana jako młoda kobieta z skrzydłami.

Boski posłaniec Hermes, bóg podróżnych, kupców i pasterzy za główny motyw opiewał w swoje maleńkie skrzydełka, które miał je przy kapeluszu, lasce i przy stopach. Jeden z bardziej znanych mitów, o Dedalu i Ikarze ukazuje skrzydła, jako bezgraniczną wolność, ucieczkę przed zniewoleniem i przezwyciężenie ludzkich słabości.

Skrzydła anioła

W religii chrześcijańskiej symbolika anielskich skrzydeł jest jedną z ważniejszych i bardziej rozpowszechnionych. Biblijni aniołowie, którzy podobnie jak w mitologiach starożytnych byli boskimi posłańcami, pośrednikami między Bogiem a człowiekiem zostali wyposażeni w ten atrybut. Zyskał on jednak nieznaną wcześniej funkcję ochronną, utożsamiając rozpostarte skrzydła z opieką i bezpieczeństwem.

Same skrzydła posiada również gołąb, jedna z form przyjęta przez Ducha Świętego zwiastując apostołom dobrą nadzieję, równocześnie otaczając boską ochroną. Zwiastowanie nadziei jest również w tym przypadku zaczerpnięte z starożytności, jednak nie nawiązywało do postaci gołębia.

biżuteria skrzydła anioła
Biżuteria skrzydła anioła

Symbol wolności

Należałoby wspomnieć o powszechnym występowaniu symboli skrzydeł wśród ludów zamieszkujących Amerykę Południową, przed przybyciem Europejczyków. Symbol ten można napotkać na starych świątyniach czy pozostałościach budowli, które  zaznaczają szczególne znaczenie atrybutu. Symbolizm zaczerpnięty został od ptaków występujących w tamtym rejonie, jak kondory czy harpie wielkie.

Ptaki szybujące na niebie w blasku słońca, sprawiały wrażenie jakby go sięgały, co przełożyło się na utożsamianie symboliki skrzydeł i słońca. Atrybutowi przypisywało się również cechy takie jak wolność, swoboda i witalność.

Romantyczna ulotność

Motyw utożsamiania skrzydeł z wolnością, zadomowił się na dobre w dobie poetów i wielkich pisarzy. Źródeł można się dopatrywać w wspomnianym już micie o Dedalu i Ikarze, jak również przeniesiony z kultur Ameryki. W literaturze stał się uosobieniem wolności całkowitej, oderwania od ziemi i rzeczywistości, pozwalając na podróż świadomości.

Tak jak ptaki przebierające skrzydłami, znikają z nieba stając się coraz mniej widoczną plamką, tak samo natchnienie, inspiracja czy samo życie jest ulotną chwilą. W twórczości samego Mickiewicza i Kochanowskiego spotkać można liczne nawiązania do anielskich skrzydeł.

Z czasem pojawił się motyw czarnych skrzydeł, zaczerpnięty od kruków, wron czy gawronów jako zwiastunów nieuchronnej śmierci. Popularyzacja tego symbolu w filmach, serialach i fantastyce, zaowocowała nawet symbolem anioła śmierci o czarnych skrzydłach. Kruki pojawiające się coraz częściej w ekranizacjach, symbolizują tajemniczość ale także strach i lęk.

***

Leave a Comment!